• Bakteriedödande effekt, resulterar i högre hygien
• Med liten vattenåtgång, uppnår betydande kostnadsbesparingar
• Minskar användningen av kemikalier då oftast enbart vatten används, ökar besparingar
• Lämnar ytor som omedelbart blir rena och mycket snabbt torra
• Kortare tid för rengöring, minskar arbetskraftskostnaderna
• Mindre aggressiv rengöring förbättrar utrustningens hållbarhet
• Miljövänlig, gör hållbar rengöring verklighet

Är det miljövänligt?

Eftersom endast en liten mängd rent kranvatten krävs för att generera stora mängder av torr ånga, är det en mycket miljövänlig process som även minskar vattenförbrukningen med så mycket som 90 % till 95 %, utan också för att det endast i extremfall behövs tillsättning av rengöringsmedel vilket innebär att man kan minska användningen till ett minimum av detergenter och andra kemikalier i samband med rengöring.

• Extremt miljövänligt
• Minimalt användande av kemikalier och om det används är kemikalien 100 % miljövänlig
• Kostnadseffektivt eftersom endast vatten används.
• Liten vattenförbrukning.

OSPREY DEEPCLEAN – Det naturliga valet för intelligent rengöring