Dekontaminering med torr ånga och desinfektionsmedlet Huwa-San©

Desinfektionsmedel Huwa-San

Dimmning med torr ånga är en mycket effektiv process för djuprengöring av alla typer av ytor, även de som är allra mest svåråtkomliga. En fin torr dimma med medlet Huwa-San som är ett godkänt desinfektionsmedel inom EU täcker man alla ytor med hjälp av dimmning, vilket garanterar en fullständig sanering av virus och bakterier. Tester visar att dimningstekniken med Huwa-San desinfektionsmedel är mycket effektiv mot Coronavirus, Sars och andra smittsamma virus.

Dimman har en fuktnivå på max fem procent och är en så kallad ”torr dimma”, så den kan till och med användas på elektronik. Dimman dödar inte bara luftburna virus utan behandlar även alla ytor där virus annars kan finnas kvar i flera dygn, ibland veckor, beroende på virustyp.

Med dimmning fördelas desinfektionsmedlet jämt på alla ytor. Det innebär att man får en snabb och effektiv sterilisering. Den torra ångan hämtar desinfektionsmedlet Huwa-San i enhetens behållare och producerar en dimma av desinfektionsmedel.

Sars och Covid 19 överförs oftast genom utandningsluft och beröring. Det finns två primära sätt som viruset överförs, person till person och via de virus som finns kvar på ytor, till exempel rostfria bänkar och plastobjekt. Ytor som används ofta är de största spridarna.

Huwa-San ersätter klor i spabad och gör rent i alla rör. Huwa-San består av väteperoxid som stabiliserats med silverjoner. Medlet innehåller inte alkohol, luktar inte och är biologiskt nedbrytbart.