Om Gumbusters

Den effektiva lösningen för tuggumisanering

Tuggummin, reklamblad och graffiti är ett stort rengöringsproblem på våra offentliga platser. Bortsett från den negativa visuella effekten detta utgör, är de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av de rengöringsmetoder som används idag mycket betydelsefull.

GumBusters teknologi

Att ignorera dessa problem är inte längre acceptabelt och med Gumbusters teknologi kan problemet lösas på ett effektivt, och miljövänligt sätt. Den speciella Gumbusters teknologin kan användas på nästan alla underlag som t.ex. asfalt, betong, gatusten, natursten och de flesta mattor och andra invändiga ytor. Tuggumit avlägsnas i kombination av het torr ånga och ett biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel tillsammans med en liten mängd vatten.

 

Varje tuggumi, var som helst, när som helst…

Alternativa metoder kräver antingen sandblästring eller ett starkt rengöringsmedel före bearbetning med högtryckssprutning. Oftast krävs stora mängder av vatten, och det kan vara skadligt för underlaget när detta utförs, samt att det krävs att man stänger av området för allmänheten där rengöringen ska ske.
Gumbusters teknologin använder väldigt lite vatten, skadar inte ytan, lämnar inga rester och allmänheten störs ej. Med Gumbusters teknik kan både tuggumi och graffiti avlägsnas snabbt och enkelt.