Vatten fylls på i en behållare som under högt tryck värmer upp vattnet upp till 185 °C och omvandlar vattnet till het torr ånga. Ångan kallas torr eftersom den endast innehåller 5-6% vatten och är avsevärt torrare än luften vi normalt andas. Det innebär att ytan man bearbetar många gånger uppfattas som torr, speciellt vid jämförelse mot andra rengöringsmetoder.

På vilket sätt gör den rent bättre?

Torr ånga löser upp och förångar fetter, dödar bakterier på alla ytor som man använder ånga och detta utan användande av några kemikalier. Den tränger in i alla typer av ytor, sprickor trånga utrymmen överallt där man inte kan få rent med konventionella rengöringsmetoder även med hjälp av kemikalier.

Utöver sina enastående rengörings- och desinfektionsegenskaper, är torr ånga ett kraftfullt verktyg som kan utnyttjas och komma till användning i många industriella applikationer. I de flesta fall behöver du inte rengöringsmedel, men för vissa applikationer såsom tuggummiborttagning, behövs rengöringsmedel. Reningsprocessen kan också påskyndas på vissa extremt nedsmutsade ytor genom användning av ett speciellt framtaget rengöringsmedel som tål de höga temperaturer som vår ångteknik har och som är 100 % miljövänligt.