Infektionsbekämpning

Dagens vårdmiljö
Vårdhygien och kampen mot MRSA och så kallade ”superbakterier” är ett stort problem inom dagens sjukvård.

Oberoende vetenskapliga studier
Vår ångteknik har varit föremål för oberoende och vetenskapliga studier genomförda av University College London Hospitals, NHS Foundation Trust (UCLH), Institutionen för mikrobiologi. Här har de undersökt rengöringseffektiviteten hos OSPREY DEEPCLEAN produkterna, vid sanering av utrustning som haft patientkontakt (säng, bord, stolar, behandling vagnar, etc.) och vårdmiljön (väggar, golv, dörrar etc.). Testerna har omfattat de stora organismerna i samband med hälso-och sjukvård förvärvad infektion (HAI), inklusive MRSA, Acinetobacter, Klebsiella och C. difficile sporer.
Efter rengöring med ånga har mikrobiologiska tester inte kunnat återhämta organismer från provytorna eller omgivande områden, vilket visar att ångsanering är oerhört effektivt.

“Slutsatsen är att det OSPREY DEEPCLEAN Healthcare Cleaning System ger ett konsekvent och tillförlitligt verktyg som framgångsrikt kan integreras i rengöring och infektionskontroll praxis, och rekommenderas för vårdmiljö.”
– Mike Rollins, UCLH. Directorate—Project Manager

  • Förbättrade resultat
  • Kraftigt förbättrad bakteriedödande effekt
  • Beprövad och validerad effektiv mot bakterier
  • Minskad användning av rengöringsmedel
  • Omfattande testprotokoll finns tillgängligt