Coronavirus/COVID-19
Coronavirus Dekontaminering

Varför är dimning effektivt för dekontaminering av Coronavirus / COVID -19 på ytor? Dimning med torr ånga är en mycket effektiv process för djuprengöring av svåråtkomliga utrymmen. Exempel på områden som har virus och bakterier är sjukhus, offentliga och kommunala miljöer samt transportmedel.

En fin ”torr” dimma sprider Huwa-San©, ett EN 14476-godkänt desinfektionsmedel, som täcker varje yta och garanterar en fullständig sanering av rummet.

Tester visar att dimnings-tekniken är mycket effektiv mot Coronavirus / COVID-19 och andra virus. SARS-CoV-2 överförs mestadels genom utandningsluft och beröring, och det finns två primära sätt som viruset överförs, person-till-person och via virus som finns kvar på ytor. Ofta använda ytor är de största spridarna av Coronavirus, och om det beter sig som andra kända virus kan det finnas kvar på dessa ytor i flera veckor.

Dimnings-applikationen skapar en fin dimma av finfördelat desinfektionsmedel med bevisad effektivitet mot Coronavirus. Dimnings-enheten fördelar desinfektionsmedlet jämnt på alla ytor, inklusive svåråtkomliga områden. Detta dödar inte bara luftburna patogener utan dödar även på alla ytor som har blivit behandlade med dimma inklusive de som inte nås med konventionella rengöringsmetoder. Spridningshastigheten och styrka hos steriliseringsmedel kan justeras med ångtrycket. Denna metod möjliggör kostnadseffektiv sterilisering av stora och små ytor snabbt, effektivt och noggrant.

Vårt DeCon-system fungerar enligt följande:
En bärbar enhet som kombinerar ett kraftfullt ångrengöringsmedel med en fästanordning (De-Con-enhet) som
innehåller desinfektionsmedel för att generera torr ånga. Torr ånga definieras som ånga med en fuktnivå ≤ 5%.
De-Con enheten fylls med lämplig koncentration desinfektionsmedel och ansluts till den bärbara enheten. Den torra ångan hämtar desinfektionsmedlet från De-Con enhetens kärl och producerar en dimma av desinfektionsmedel. Dimman som sprids är så kallad torr (≤5% fuktnivå) och kan användas på elektronik. Lätt att använda, rikta dimmunstycket mot önskad yta spraya, torka vid behov, full desinfektionseffekt efter 10 minuter. De-Con enheten används tillsammans med Huwa-San desinfektionsmedel.