Covid-19 Dekontaminering

Coronavirus/COVID-19.
Coronavirus Dekontraminering


Varför är dimning effektivt för dekontraminering av Coronavirus / COVID -19 på ytor?Dimning med torr ånga är en mycket effektiv process för djuprengöring av svåråtkomliga utrymmen.
Exempel på områden som har virus och bakterier är sjukhus- offentliga- kommunala-miljöer samt
transportmedel.


En fin ”torr” dimma sprider ett EN 14476-godkänt desinfektionsmedel som täcker varje yta,
vilket garanteraren fullständig sanering av rummet.


Tester visar att dimnings tekniken är mycket effektiv mot Coronavirus / COVID-19 och andra virus.
SARS-CoV-2 överförs mestadels genom utandningsluft och beröring, och det finns två primära sätt
som viruset överförs, person-till-person och via infektionen som lever på ytor. Ofta använda
ytor är de största spridarna av Coronavirus, och om det beter sig som andra kända virus
kan det överleva på dessa ytor i flera veckor.


Dimnings-applikationen skapar en fin dimma av finfördelat desinfektionsmedel med bevisad
effektivitet mot Coronavirus.
Dimnings-enheten fördelar desinfektionsmedlet jämnt på alla ytor,inklusive svåråtkomliga områden.
Detta dödar inte bara luftburna patogener utan dödar även på alla ytor som har blivit behandlade med dimma
inklusive de som inte nås med konventionella rengöringsmetoder
Spridningshastigheten och styrka hos steriliseringsmedel kan justeras med ångtrycket
Denna metod möjliggör kostnadseffektiv sterilisering av stora och små ytor snabbt, effektivt och noggrant.


Vårt DeCon-system fungerar enligt följande.
En bärbar enhet som kombinerar ett kraftfullt ångrengöringsmedel med en fästanordning (De-Con-enhet) som
innehåller desinfektionsmedel för att generera torr ånga. Torr ånga definieras som ånga med en fuktnivå ≤ 5%.
De-Con enheten fylls med lämplig koncentration desinfektionsmedel och ansluts till den bärbara enheten.
Den torra ångan hämtar desinfektionsmedlet från De-Con enhetens kärl och producerar en dimma av
desinfektionsmedel
Dimman som sprids är så kallad torr (≤5% fuktnivå) och kan användas på elektronik.
Lätt att använda, rikta dimmunstycket mot önskad yta spraya, torka, full desinfektionseffekt efter 10 minuter.
De-Con enheten används tillsammans med EN14476 Virucidalt desinfektionsmedel.