SteamForce 20 (Tillbehör)

Tillbehör till SteamForce 20

Bastillbehör
Användning av personlig skyddsutrustning rekommenderas alltid

Flexible 6m Hose
A03055

 

Industrial Lance
400mm Hooked Nozzle
A03125
(A03150 required)

 

Industrial Lance
1100mm hooked nozzle
A03129

 

Industrial Squeegee
350mm
A03133

 

Nylon Detail Brush
A03081

 

Copper Detail Brush
A03082

 

Stainless Steel Detail
Brush
A03083

 

60mm Round Nylon
Brush
A03074

 

60mm Round Copper
Brush
A03075

 

60mm Round
Stainless Steel Brush
A03076

 

55mm Scotch brite
round pad
A03145

 

1,5mm Nozzle Tip for
Industrial Lances
A03150

 

Safety Gloves
A00097
Safety Goggles
A00096
Accessory Bag
A00903

Related Products

SteamForce 20, M6052
SteamForce 20, M6052
För krävande industriell rengöring och avfettning. Volymen torr ånga som levereras av denna robusta enhet är i en klass för sig. Ett kraftfullt verktyg.